วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม (PU.FOAM)

You benefit from the use of poly-urethane foam insulation.

ช่วยลดสภาวะโลกร้อน บ้านท่านจะเย็นสบาย คงทนแข็งแรงไม่มีรั่วซึม ลดพลังงานไฟฟ้าถึง50% เรารับติดตั้งทั้งในและต่างประเทศ ในราคาที่ท่านพอใจ  โทรหาเรานะครับ


ฉนวนกันความร้อนอันดับหนึ่งของเมืองไทยติดต่อสอบถามราคาการประเมินชิ้นงาน และให้ความรู้เรื่องโฟมกันร้อนทำอย่างไรให้บ้านท่านหายร้อนกลับมาเย็นสบาย
 คุณ กฤษฎา พรมรังษี 0819187481
คุณประโยชน์ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม(P.U.FOAM) คือ
1.    ป้องกันความร้อน – เย็น (Most efficient)  เนื่องจากมีค่าการนำความร้อน         (K-factor)  เพียง  0.017 -0.033 W/mK  ซึ่งมีค่าต่ำมากใกล้เคียงกับสุญญากาศ   ทำให้  P.U.  FOAM  ไม่สามารถนำความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ดี
2.    ป้องกันการรั่วซึม  (Water leaking)  เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นเซลล์ปิด  มีค่าการซึมผ่านของน้ำไม่เกิน  2%  จึงทำให้น้ำ,  ความชื้น,  ไอน้ำ  ไม่สามารถซึมไปยังส่วนอื่น ๆ ได้  จึงไม่เป็นบ่อเกิดของเชื้อรา  แบคทีเรีย  และกลิ่นเหม็นอับ  สามารพ่นใต้พื้นเพื่อกันความชื้นขึ้นมาบนพื้นได้
3.    การทนกรด – ด่าง  (Acid & Base Resistant)  PU.  FOAM  ไม่ละลายในกรด – ด่าง  แอลกอฮอล์  น้ำมันเครื่อง  จึงทำให้สามารถป้องกันการเสียหายจากสารที่กล่าวข้างต้นได้
4.    การทนไฟ – ไม่ลามไฟ  (Fire Resistant)  PU.  FOAM  เป็นฉนวนที่ติดไฟ  แต่สามารถดับเองได้  ไม่ลามไฟ  เพราะได้ใส่สารกันไฟไว้ถึง  13%  จึงไม่เป็นเชื้อเพลิงเมื่อโดนไฟเผา
5.    ไม่มีสารพิษเจือปน  (Non-toxic Irritant)    เนื่องจากเป็นฉนวนที่แข็งตัวเป็นก้อน  ไม่มีกรด – ด่าง หรือตัวทำละลายอื่น ๆ จะมาเปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเป็นของเหลวได้  จึงไม่มีสารระคายเคืองหรือสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้อยู่  เหมือนกับใยแก้วหรือใยหินที่มีโอกาสหลุดร่วงเป็นละอองได้
6.    ป้องกันนก – หนู แมลง ไม่ให้เข้ามาอยู่อาศัย  (Vermin Resistant)    ได้มีการปรับปรุงส่วนผสมที่ทำให้มด – หนู – แมลง ไม่ชอบ  สัตว์เหล่านี้จึงไม่เข้าไปทำรังหรือทำลายฉนวนได้
7.    น้ำหนักเบาและแข็งแรง  (Light weight & Strength)    มีน้ำหนักเบา  โดยโฟมขนาด  1 เมตร    เมตร    1 นิ้ว  จะมีน้ำหนักเพียงไม่ถึง  1 กิโลกรัม  จึงทำให้ไม่เพิ่มน้ำหนักบนตัวโครงสร้างหรือบนฐานรากได้  และยังรับน้ำหนักแรงกดได้ถึง  2.20    กิโลกรัม

8.    ติดตั้งง่าย  (Easy to Install)    ในการพ่นฉนวน  PU. โฟม  ตัวโฟมจะเริ่มใช้เวลาเซ็ทตัวเพียง  3 วินาที และจะแข็งตัวภายใน  20 วินาที เท่านั้น  ไม่ต้องรอให้แห้งเป็นชั่วโมง  สามารถฉีดพ่นใต้หลังคา,  บนหลังคา,  ใต้พื้นฐานราก  และ   ติดกับวัสดุได้ทุกชนิด
9.    ไม่มีการยุบตัวและสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรม  (Not Pack Down)  เพราะมีความหนาแน่นถึง  35-50  กก./ลูกบาศก์เมตร  มีลักษณะแข็ง  ไม่เสื่อมสภาพ  และสามารถขึ้นรูปได้ตามวัสดุที่  ฉีดพ่น เป็นลอนหลังคา  หรือรูปแบบต่าง ๆ  จึงทำให้ฉนวนชนิดนี้ทนทานไม่ยุบตัว  และสวยงาม
10.    ลดเสียงดัง  กั้นเสียง  (Noise Inhibiting)  เพราะมีโครงสร้างภายในเซลล์เป็นช่องอากาศ เป็นโพรง  เรียกว่า  Air Gap  เป็นจำนวนมาก  สามารถลดการพาของเสียง หรือลดความดังได้ประมาณ  70 เดซิเบล
11.    ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ  (Condensation Control)  PU. FOAM   จะเป็นตัวกั้นกลางแยกความร้อนและความเย็นอยู่กันคนละข้าง จึงทำให้ไม่เกิดการเกาะตัวของไอน้ำ จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องเย็น  ตู้เย็น
12.    ประหยัดพลังงาน  (  สามารถป้องกันการนำ,  การพา  และการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอกถึงผนังและหลังคาได้มากกว่า  90%  ทำให้อุณหภูมิในห้องลดลงจากข้างนอกมากกว่า  20 ๐C (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ด้วย)  อาจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ  แต่ใช้ก็ทำให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว  ลดการสูญเสียพลังงาน  สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า  50%แล้วแต่ความหนาที่ฉีดพ่นลงไปด้วย เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทางหนึ่ง..

...............................................................................................................................
 Insulation in direct contact with one of Thailand.Weather your carpet Rangsi Mr.Kisda 0819187481.Benefits of insulation. PU foam (P.U.FOAM) is.A. Prevent overheating - cold (Most efficient) because the thermal conductivity (K-factor) is only 0.017 -0.033 W / mK, which is very close to the vacuum PU FOAM can not take the heat from one place. another well.Two. Prevent leakage (Water leaking) has a closed-cell properties. The water permeability of less than 2% of the water, humidity, water vapor can not penetrate to the other as a source of bacteria and fungi, musty odors. Can spray the ground to prevent moisture on the ground.Three. The acid - alkaline (Acid & Base Resistant) PU. FOAM does not dissolve in acid - base oil, alcohol. It can prevent the damage from the water above it.Four. The fire - a fire (Fire Resistant) PU. FOAM insulation is flammable. I can not put a fire because the fire was set to 13% so as not to burn the fuel on fire.Five. Non-toxic contamination (Non-toxic Irritant) as dielectric solid crystallized acid - water or other solvents to change state from solid to liquid. It does not contain irritating substances that cause allergies are. As glass fiber or asbestos dust is likely to fall.6. Protected birds - mice, insects from entering the housing (Vermin Resistant) has improved the ingredients that make me - me - not like insects, these animals do not destroy the nest or the insulation.Seven. Light weight and strength (Light weight & Strength) is a lightweight foam with a 1 m  m  1 inch, it weighs less than 1 kilogram, making it more weight on the structure or on a foundation. The weight and pressure up to 20.2 kg.Eight. Easy to install (Easy to Install) in the spray insulation PU. Foam, the foam will begin to take a set of only three seconds and it will harden within 20 seconds will not have to wait for hours to dry. To spray the roof, the roof, the base material and attached to the root of all kinds.Nine. No collapse and beautiful architecture (Not Pack Down) because the density of 35-50 kg / cubic meters of hard wear. The material can be formed by spraying the roof. Or various forms of this type, the insulation resistance is spring and beautiful.10. Reduce noise noise (Noise Inhibiting) because it is a hollow structure inside cells called Air Gap can take a lot of noise. Or down by about 70 dB.11. Control of distilling a drop of water. (Condensation Control) PU. FOAM is a barrier to separate the heating and cooling in different sides. To prevent adhesion of water vapor. Ideal for use in cold storage freezer.12th. Energy (resistance to the convection and radiation heat from the external walls and roofs of more than 90%, the temperature in the room, down the outside more than 20 0C (depending on the environment, etc.) may not be necessary. the need for air conditioning. But they make the room cool down quickly. Reduce energy loss. Savings in electricity costs over 50% depending on the thickness of the sprayed down with. The other hand, help reduce global warming.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น